HOTLINE

CH Ù A H ANG QUỐC L Ộ 1A QUỐC L Ộ 1A Đê Lê Giang Đê Lê Giang QUỐC L Ộ 1A BÙI CẦM HỔ CH Ù A HƯƠNG TÍCH NÚI HỒNG LĨNH ĐỀN CHỢ CỦI SÔNG L AM VƯỜN QUỐC G I A VŨ Q U ANG QUỐC L Ộ 15 Đ . HỒ CHÍ MINH QUỐC L Ộ 15 ĐƯỜNG 8A Đ T70 Đ T70 Đ T70 Đ T5 Đ T5 T P . H À TĨNH CỤM CÔNG NGHIỆP N AM HỒNG NGÃ BA ĐỒNG L ỘC T R N P H Ú Đ . 1 9 T H Á N G 5 TX. HỒNG LĨNH BỆNH VIỆN Đ A KH O A THỊ XÃ HỒNG LĨNH N G U Y N Đ N G C H I Đ Ư N G 8 A QUỐC L Ộ 15 Q U C L 1 5 B Ù I C M H

VỊ TRÍ TRUNG TÂM
NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

Thị xã Hồng Lĩnh đang được xem là một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư của tỉnh. Trong đó, TNR Stars Hồng Lĩnh chiếm trọn vị trí quan trọng bậc nhất khi nằm giữa trung tâm của các tuyến đường huyết mạch trong khu vực đồng thời dễ dàng kết nối đến các khu công nghiệp trọng điểm trong đó phải kể đến Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, cụm công nghiệp Nam Hồng. Hơn thế nữa, từ TNR Stars Hồng Lĩnh, cư dân dễ dàng đến với danh lam, thắng cảnh, di tích văn hóa nổi tiếng như:

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH